ΦΕΚ 2915Β/24-8-2017

Σε πρόσφατη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθμό ΦΕΚ 2915Β/24-8-2017 σελ. 1323/2740 μέρος 9.2.4.3 & 9.2.4.4) δημοσιοποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την μετασκευή οχημάτων ειδικού φορτίου (ADR) σε οχήματα διπλού καυσίμου, δηλαδή οχημάτων τα οποία παράλληλα με το πρωτεύων καύσιμό τους, diesel, θα μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν και υγραέριο.
Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στο όχημα οικονομία, αυξημένη ροπή, και δραματική μείωση των βλαβερών καυσαερίων.

Ολόκληρο το ΦΕΚ

12 comments to “ΦΕΚ 2915Β/24-8-2017”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. lodotrari - March 28, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.